Rozmiar: 5375 bajt�w

naukaPróbka bardziej serio:
Forma architektoniczna jako komunikat autorski;
percepcja formy architektonicznej.


Próbka mniej serio:
(Do) KREACJI NAUKOWEJ PRZYCZYNKI